Предмет Медијска етика је темељ и оквир за савладавање стручних знања из новинарских предмета. Он даје норме, односно правила која су у темељу људских деловања, понашања и односа и новинарских професионалних стандарда. То су теоријска, нормативна и практична знања која помажу да се новинари морално односно истинито, тачно и поштено оријентишу у различитим ситуацијама поводом дневних догађања када се обраћају јавности и утичу на формирање јавног мњења.