Курс обезбеђује упознавање са основама стилистике као науке и стиловима новинарског изражавања. Полазници ће учити о својствима стилова изражавања на медијима. Језичке појаве се на овом предмету посматрају са изражајне и функционалне стране у новинарству, проучава се функционалност стилског избора при раду на медијима. Проблематизују се питања тзв. новинарске стилистике, те се студенти упућују на посебне моделе изражавања који ће им помоћи да обликују сопствени стваралачки приступ. Проучава се употреба специфичних језичких елемената у посебним новинарским жанровима. Посебна пажња се посвећује истраживању оптималних облика комуникације новинара са саговорницима и  с публиком. На основу наведених задатака предмета, утврђују се основе за сложеније елементе медијске писмености, обезбеђује критичко тумачење садржаја и боља стилска артикулација за будућу публику. Упознавање са позитивним и негативним примерима употребе језика у јавном информисању. Развијање субјективног приступа и најпогоднијег стилског избора. Студенти новинарства који похађају овај предмет биће оспособљени да на језички делотворан начин бирају, износе и стилски обликују чињенице неопходне за остварење главне улоге медија – објективно извештавање јавности. Полазници курса стичу разумевање процеса новинарског стварања и одговорност за јавну реч. Новинарски стил не би требало да дозволи кодирање идеолошких порука и политичких идеја у новинарском тексту, већ да јасно, тачно, концизно и занимљиво представи догађаје о којима се тек сазнаје. Студенти ће на овом предмету бити упознати са методама правилног, нормативног, појмљивог и изражајног писања за медије. Критичко разумевање сложених односа стилистике са сродним наукама помоћи ће будућим новинарима да разложе друштвене појаве и примене разумевање у новинарској пракси новинарства. Очекује се да ће после овог курса студенти новинарства додатно развити вештине сврсисходнијег стилског приступа медијским садржајима.