Предмет: Заштита података - 2020/2021

Наставници: проф др Павле Вулетић, 

                        проф др. Жарко Станисављевић

Асистенти:  мр Маја Вукасовић, дипл. инж.

                      мр Адриан Милаковић, дипл инж.
                     

Садржај предмета: Расположивост, аутентикација, ауторизација, тајност, интегритет и контрола приступа. One-Time-Pad, Алгоритми тока (RC4, ChaCha, Salsa20), блоковски алгоритми (DES, AES), асиметрични алгоритми (Diffie-Hellman, RSA), хеш функције (MD-5, SHA), blockchain. Аутентикационе апликације, управљање кључевима, сигурне Web конекције.