Јавне финансије се баве проучавањем економије јавног (државног) сектора. Познавање и разумевање јавних финансија је неопходно у настојању да се разуме функционисање савремене државе. Пореска политика (стопа и структура опорезивања) из које се пуни буџет државе и јавни издаци, тј. трошење буџета имају огроман утицај на привреду сваке земље. Поред економских ефеката јавних финансија, владе стварају законе који такође имају изузетно велики утицај на економију те државе, јер у великој мери креирају пословни амбијент. Стога је очито да је улогa државе у економији изузетно битна, а да су њени кључни инструменти утицаја садржани/видљиви кроз јавне финансије. Главни циљ овог предмета је упознавање студената са економијом јавног/државног сектора, са фокусом на актуелна питања јавних финансија: функционисање јавног сектора у савременим државама кроз економске функције савремене државе; врсте јавних потреба, јавних добара и механизми њиховог финансирања; јавни приходи и јавни расходи и њихова интеграција у порески и фискални систем савремене државе; порези и порески системи; буџетски систем, буџет, његови циљеви и инструменти; фискални федерализам и фискални децентрализам, итд.