Kibernetsko fizički sistemi su obavezan predmet na prvoj godini multidisciplinarnih Master akademskih studija Industrija 4.0  koje zajednički realizuju Mašinski fakultet i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

U okviru ovog predmeta studenti stiču znanja i veštine potrebne za projektovanje kibernetsko fizičkih sistema kroz dodavanje komunikacionih i proračunskih sposobnosti mehaničkim uređajima, implementaciju pametnih i konvencionalnih senzora i aktuatora u različitim sistemima, projektovanje namenskih upravljačkih sistema i implementaciju upravljanja kretanjem u različitim zadacima.