Na kursu se studenti upoznaju sa osnovnim znanjima iz sociologije u cilju podsticanja na razmišljanje i istraživanje društvenih pojava, struktura, oblika, odnosa, uloga, delovanja i interakcije grupa i pojedinaca. Fundamentalni koncept na koga otpada najveći deo kursa je društvena struktura i način na koji ona utiče na individualno i grupno ponašanje. Društvena struktura se shvata kao organizovan obrazac društvenih odnosa i institucija koji zajedno definišu položaj pojedinca u društvu i utiču na njegove životne šanse. Osim društvene strukture, glavne celine koje se izučavaju na predmetu su teoretsko mišljenje u sociologiji, društvena interakcija i svakodnevni život, društvene grupe i organizacije, porodica, religija, društvene norme, moral, kultura, rodna, etnička i društvena stratifikacija, nacionalizam, društvene elite, društvena moć, vlast i društvena osnova političkih poredaka, i globalizacija.