Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP) je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Kurs pokriva oblast linearnih i nelinearnih struktura podataka, pretraživanja i sortiranje podataka.