Obavezan kurs na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija na modulu Energetika na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovama prenosa toplote i mase, kao i razumevanje prirode zagrevanja elektroenergetskih komponenti usled gubitaka energije u njima i generisanja toplote.