Циљ курса је изучавање политичке историје југословенске државе од њеног настанка до распада током 90-тих година 20. века. Студенти ће имати прилику да се упознају са најважнијим политичким процесима и догађајима који су обележили више од седам деценија дугу историју ове државе. Неће бити занемарене ни последице које је распад Југославије имао на државе наследнице, пре свега Србију. Мада ће главни акценат бити на политичкој историји, значајна пажња биће посвећена и историји спољне политике Југославије, односно изучавање места и улоге ове државе у ширем међународном окружењу