Održavanje online nastave vezane za računske (teorijske) vežbe iz predmeta: Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase, na III godini Odseka za Tehnologije drveta, Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Teorijski deo pomenutih vežbi odnosi se na sledeće oblasti: proračun bilansa materijala u procesu proizvodnje ploča iverica, proračun kapaciteta tehnoloških operacija, mašina i uređaja, izračunavanje utroška energije za pojedine tehnološke operacije, te upoznavanje sa kontrolom kvaliteta i metodama za ispitivanje svojstava gotovih ploča. Provera znanja stečenih ovim teorijskim vežbama obavlja se putem kolokvijuma.