Socijalni rad sa pojedincem je obavezan predmet na drugoj godini osnovnih studija Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu Političkih nauka UB.