Циљ курса је да се студентима пружи преглед историје спољне политике Србије од првих дипломатских корака учињених за време Првог и Другог српског устанка, преко формирања и обликовања спољне политике нововековне српске државе и њеног односа са међународим окружењем, па све до историје спољне политике Србије током XX века у време када је Србија била саставни део југословенске државе. Током курса студенати ће имати прилику да се упознају са основним правцима којима се кретала спољнополитичка активност српске/југословенске државе у претходна два века, геополитичким положајем који је заузимала, циљевима којима је тежила њена дипломатија и најважнијим личностима које су креирале спољну политику Србије и Југославије.