Корупција представља веома сложени феномен који је од памтивека пратилац људске цивилизације. Истраживање ове негативне друштвене појаве претпоставља мултидисциплинарни приступ, а то подразумева, између осталог, њену социолошку, политичку и правну анализу. Разумевање корупције и сагледавање опасности коју она представља за функционисање људске заједнице требало би да омогући изналажење најбољих одговора на изазове које корупција поставља пред нас. Курс ће омогућити полазницима да стекну потребна знања за правилно и свеобухватно разумевање овог сложеног феномена, да сагледају најкритичније тачке у којима се она испољава, као и превентивне и репресивне механизме које друштво користи у борби против корупције.  

Предмет "Политичко насиље" је предмет који се изводи на Мастер академским студијама Тероризам, организовани криминал и безбедност. Наставу изводи проф. др Драган Симеуновић.

Предмет Превенција завера и државних удара се одржава на мастер академским студијама при Универзитету ''Тероризам, организовани криминал и безбедност''.
Наставну на предмету изводи проф. др Драган Симеуновић

Organizovani kriminalitet je obavezan predmet na master studijama Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost na Univerzitetu u Beogradu.

Na ovom mestu nalaziće se materijali koji će studentima upisanim u školskoj 2019/2020. pomoći da pripreme ispit iz ovog predmeta.