Learn all the skills necessary to find, analyze and sell profitable wholesale products on the Amazon FBA platform.

Proces pridruženja članica EU i sve o osnovama funkcionisanja Evropske unije:

9. Rečnik pojmova o EU (objašnjenje skraćenica)

10.Fakultativni dodatni materijal

11.Testiranje kao vid radionice - Eliademy kurs, TEST1, TEST2

12.Upitnik o kvalitetu i poboljšanju postojećeg kursa

Teorijska i praktična nastava

Uvod

    Pojam i definicije računarski podržanog učenja

    Šta sve obuhvata računarski podržano učenje

    Gde se sve koristi računarski podržano učenje

    Vrste i klasifikacija sistema računarski podržanog učenja

Tehnološki aspekti računarski podržanog učenja

    Learning Management Systems (LMS)

    Personalizacija, modeliranje korisnika (učenika, studenta) i adaptivnost

    Virtuelna i personalizovana okruženja za učenje

    Društvene mreže i društveni mediji u učenju

    Inteligentna analiza procesa učenja (Learning Analytics)

    Tehnološka podrška neformalnom učenju

    Mobilne tehnologije i učenje

    Računarske igre u učenju (Serious games for learning)

    Tehnološka podrška za učenje jezika

Pedagoški aspekti računarski podržanog učenja

    Pedagoške teorije učenja

    Motivacija u učenju

    Instrukcioni dizajn

    Kolaborativno učenje i kolaborativno kreiranje znanja

Ostali aspekti računarski podržanog učenja

    Održivost i skalabilnost

    Deljenje sadržaja i interoperabilnost (Large-scale sharing and interoperability)

    Otvoreni edukativni resursi (Open Educational Resources, OER)

    Massive open online courses (MOOCs)

    Ekosistemi učenja

Upravljanje znanjem i organizaciono učenje (učenje na radnom mestu)