Vežbe su aktivni deo nastave predmeta Prirodnih osnova planinskog turizma na studijskoj grupi Turizmologija, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vežbe iz Paleogeografije su aktivni deo nastave predmeta Paleogeografija na studijskoj grupi Geografija, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vežbe iz Dinamičke geomorfologije su aktivni deo nastave predmeta Dinamička geomorfologija na studijskoj grupi Prostorno planiranje, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu