Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom  budućem karijernom razvoju.                               

Kurs će se realizovati na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu i tokom 2020. godine. 

Tokom kursa će studenti dobiti odgovore na pitanja: Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Šta je to zapošljivost? Zašto i kako se planira karijera? Koje su strategije aktivnog traženja posla?  Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…

Kurs se od 2017. godine za studente Tehničkog fakulteta u Boru uspešno realizuje na daljinu, na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu, a u skladu sa ciljevima Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu da se omogući veća dostupnost programa karijernog obrazovanja studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu i postigne veći obuhvat studenata uslugama karijernog vođenja i savetovanja korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija

Posetite www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk

Onlaj kurs "Veštine upravljanja karijerom" namenjen studentima koji su počeli sa pohađanjem kursa uživo 26.2.2020.

U okviru onlajn segmenta programa „Priprema...Pozor...Stav!" studenti će moći da unaprede veštine komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i dobre prezentacije uz pomoć priručnika, audio treninga i vežbi koji će im biti dostupni putem interneta tokom juna, jula i avgusta 2018.godine. Po uspešno završenom kursu učesnici će dobiti elektronski sertifikat za svaku veštinu od kompanije HRD Pro Consulting ukoliko su tačno uradili više od 75% pitanja na testu koji čini deo treninga. Sertifikati će biti izdati u septembru. Detaljnije informacije o programu pogledajte na sajtu Centra za razvoj karijere: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/900