Kurs iz predmeta Uvod u strukture podataka.

Osnovni tipovi podataka

Jedno dimenzionalni i višedimenzionalni (matrice) nizovi.

Slogovi i tabele

Liste. 

Poludinamičke strukture: STEK i RED.