Poštovani,

 

Obraćam Vam se sa molbom da mi otvorite stranicu kursa koji je naveden u punom nazivu kursa.

Po odobrenju urediću naslovnu stranu i potreben elemente (ciljeve, ishode...kursa).

 

Već imam na Vašem portalu

sranicu za predmet Upravljanje kvalitetom.

 

S poštovanjem,

Dr Dragan Rajković