Značaj i struktura špeditersko-agencijskih funkcija. Кomponente oblikovanja transportih i logističkih lanaca i uloga agenata i špeditera (transportnih i logističkih provajdera) u procesu racionalizacije i realizacije robnih tokova. Izbor i organizovanje optimalnih transportnih tehnologija u realizaciji transportnih i logističkih lanaca. Tarife i tarifni sistemi. Tehnologija realizacije špediterskih poslova pri uvozu, izvozu i tranzitu. Tehnologija realizacije specijalnih špediterskih poslova. Dokumentacija za obavljanje transporta tereta u drumskom saobraćaju. Tehnologija realizacije osnovnih i specijalnih špediterskih poslova pri uvozu, izvozu i tranzitu. Osiguranje. Regulativa, norme i standardi u špediterskim poslovima i međunarodnom transportu. Carinski sistem u realizaciji transportnih i špediterskih poslova.