Циљ овог курса је обезбеђивање стручне основе за разумевање поступака конструисања, обликовања, избора стандардних елемената и остваривање њихове функционалне зависности. Важно је и корисно знати функције појединих елемената машина, појединих машинских делова и њихов прорачун, димензионисање и обликоване.