Razumevanje uloge i značaja Elektrotehnike i veza sa ostalim oblastima tehnike. Ovladavanje savremenim tehnikama i metodama u rešavanju aktuelnih zadataka u oblasti Elektrotehnike. Osposobljenost za aplikaciju stečenih znanja na drugim oblastima koje za osnovu imaju elektrotehniku (elektronika, računarstvo, automatsko upravljanje i merenje, kao i na zadatke u praksi).