,

obracam vam se sa zahtevom za otvaranjem kursa pod nazivom Operaciona istaživanja.


S poštvanjem,

Nikola Radivojević