POsovani,

obraćam Vam se sa zahtevom za otvaranje novog kursa pod nazivom Organizacija saobraćajnih preduzeća. 


S poštovanjem, 

Nikola Radivojević