Teorijska nastava:


Istorijat grejanja. Termički parametri sredine. Uslovi ugodnosti.

Karakteristike spoljne klime i uticaj na termičke uslove u prostoriji. Metode proračuna spoljne projektne temperature za grejanje. Prenos toplote transmisijom kroz građevinski omotač zgrade. Toplotni mostovi. Pojava kondenzacije. Prirodna ventilacija. Uticaj vetra na infiltraciju vazduha. Proračun potrebne količine toplote za grejanje prema različitim standardima. Podela uređaja za grejanje. Lokalni zagrevni uređaji .Grejna tela i armatura. Toplovodni, vrelovodni i parni kotlovi. Osiguranje i armatura kotlova. Kotlarnica i njeni elementi. Otvoreni i zatvoreni ekspanzioni sud. Proračun godišnje potrošnje energije. Izračunavanje potrošnje goriva. Dvocevni sistem toplovodnog grejanja sa prirodnom cirkulacijom vode. Donji razvod.Gornji razvod. Povećanje površine grejnih tela. Odzračivanje instalacije. Dvocevni sistem toplovodnog grejanja sa prinudnom cirkulacijom vode. Dimenzionisanje cevne mreže kod gravitacionog i pumpnog vodenog grejanja. Uregulisavanje cevne mreže. Jednocevni sistem grejanja. Korekcija površine grejnih tela. Grejanje parom niskog pritiska. Gornji i donji razvod. Odvajači kondenzata. Vraćanje kondenzata u kotao. Proračun cevne mreže.Prenos toplote zračenjem. Panelni sistemi grejanja. Proračun prenosa toplote sa cevi, kroz višeslojnu ploču, na okolni vazduh. Podno grejanje. Vazdušno grejanje. Ventilaciona komora i njeni elementi. Industrijska ventilacija. Daljinski razvod toplote. Pijezometarski dijagram. Podstanice za direktan i indirektan priključak. Klizni dijagrami toplana. Automatska kontrola rada grejnih i ventilacionih sistema. Gasna tehnika u sistemima za grejanje. Aktivna i pasivna primena solarne energije. Postrojenja za pripremu i distribuciju sanitarne tople vode.

Teorijske osnove.

Energija, transformacija energije.

Energetski izvori.

Korišćenje goriva u industriji. 

Sistemi za daljinski transport energije.

Toplotni konzun sistema.

Toplotni izvori.

Rashladne centrale.

Teorijska nastava:


Značaj upravljanja energijom i racionalnog korišćenja energije;

Definisanje energetskih tokova; Veza energetike iproizvodnje; Energetski pokazatelji i energetski profili proizvodnje i potrošnje energije;
Energetski zakoni i standardikoji utiču na korišćenje energije; Indikatori za ocenu efikasnosti potrošnje
energije; Praćenje energetske potrošnje.


Analiza energetske efikasnosti u industriji (kotlovska postrojenja; parna i/ili toplovodna distributivna
mreža i krajnjikorisnici; rashladni i sistemi komprimovanog vazduha; električni sistemi) i zgradarstvu
(analiza karakteristika objekata,sistema KGH; električnih potrošači).


Mere uštede energije: tehničke (povećanje energetske efikasnosti uređaja, korišćenje otpadne toplote;
rekuperatori;akumulatori toplotne energije ...) i organizacione (upravljanje energijom; timska podrška i
značaj hijerarhijski definisanihobaveza i aktivnosti; svesnost i motivacija zaposlenih; iniciranje i
podsticanje predloga za racionalno korišćenje energije).


Praktična nastava:
1. Rešavanje numeričkih zadataka iz tematskih oblasti.
2. Izrada projekta.

Садржај предмета:

Катастрофални догађаји и пожари кроз историју. Историјат управљања ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Увод у функције ризика и њене основне компоненте. Упознавање са циклусом управљања ризиком од догађаја са катастрофалним последицама. Увод у институционалне и законодавне оквире управљања ризиком пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Осигурање и управљање ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Улога информационе и комуникационе технологије у управљању ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама

Напредне технике које се користе приликом интегралног управљања ризиком од катастрофалних догађаја. Интегрисани поглед на мултихазардне ситације.

Садржај предмета:

Увод. Транспортни материјал. Транспортне јединице. Помоћна средстава, складиштење и претовар. Основни елементи тока материјала. Капацитет и такт. Граничне вредности. Стохастика пролаза транспортних јединица. Карактеристике раздвајања и спајања токова. Универзални елемент тока. Просторни размештај опреме – layout . Дијаграми токова. Матрице тока материјала. Стохастика транспортних токова. Модели тока материјала. Теорија редова чекања. Чворишта токова материјала. Механизација и аутоматизација процеса претовара. Транспортни системи. Карактеристике, избор и димензионисање транспортних средстава. Транспортери за комадне терете. Уређаји за заустављање, акумулацију, спајање и раздвајање. Флексибилни транспортни системи - опрема за комисионирање. Аутоматизоване транспортне линије (проточне линије, линије за сортирање, паковање и палетизацију). Системи и уређаји за сигнализацију, кодирање и етикетирање. Основи управљања транспортно-манипулационим системима. Модуларно пројектовање-компоновање транспортних система.