Učenje na daljinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

http://vle.medical.uns.ac.rs/