Novosti

Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu

 
Slika RCUB e-Learning
Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu
napisao/la RCUB e-Learning - petak, 16. septembar 2011, 14:15
 
dh.png
 
11. međunarodna
Naučna konferencija
Digitalizacija kulturne i naučne baštine,
univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu

30. SEPTEMBAR - 2. OKTOBAR 2011, BEOGRAD, SRBIJA

11. međunarodna naučna konferencija "Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu" fokusiraće se na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja, te doprinosa razvoju demokratičnosti znanja na "otvorenom putu" oblikovanja memorije sveta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.
Ključni problemi na koje nailaze naučnici, profesori, studenti, bibliotekari i drugi autori i korisnici informacija jesu tradicionalna organizacija i poslovanje akademskih i kulturnih ustanova, kao i njihova suprotstavljenost globalizaciji informacija (kojoj doprinosi njihova digitalna forma) kao i netipični i nestandardni oblici udruživanja u cilju kompleksnijeg informisanja, ali i ekonomski i politički uticaj na društveni status univerziteta i biblioteka i digitalizovanje informacija kao preduslov za učenje na daljinu i globalizaciju znanja.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski. Obezbeđen je simultani prevod sa srpskog na engleski za plenarne sesije.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Vas srdačno poziva da se prijavite za:

  • prisustvo na konferenciji
  • učešće na radionicama

Za prisustvo na konferenciji se možete prijaviti ovde

Preliminarna lista prihvaćenih radova po abecednom redu

Lista radionica za predkonferenciju