Cilj predmeta je da student stekne osnove razumevanja i praktične primene inovativnog koncepta „transmedijskog pripovedanja” (transmedia storytelling) u meri u kojoj je on relevantan za muzičare. Razmatraće se praktične implementacije ovog koncepta – načini da se osvetle posebnosti jednog muzičkog dela, produkcije, programa, kompozitora ili izvođača, stila, muzičke tehnike ili nekog posebnog momenta, tehnikom „pričanja priče” kroz različite medije ili medijske kanale: verbalno, vizuelno, televizija, radio, film, internet sajt, multimedija, blogovi, društvene mreže, video igre, mobilne aplikacije, striming servisi, reklame itd. Posebna pažnja biće posvećena istraživanju recepcije inovativnih medijskih poruka i načina na koje publika učestvuje u proizvodnji i distribuciji medijskih sadržaja, te kreativnoj interakciji na relaciji muzičar – publika. Cilj predmeta je da se student osposobi da iz višestrukih medijskih perspektiva i korišćenjem različitih medija predstavi, deli i promoviše rezultat svog umetničkog rada i razmišljanja.

 

Ishod predmeta: student treba da ovlada teorijskim znanjima o konstruisanju i dopunjavanju značenja jedne „priče” kroz različite medijske „kanale”, te da strateški poveže teorijske postavke sa sopstvenim umetničkim delovanjem u cilju vidljivije distribucije i promocije umetničkog rada u medijskom prostoru i na tržištu. Student stiče znanje i nove praktične veštine i kompetencije koji mu omogućavaju da svoje istraživanje i sopstveni umetnički rad u oblasti muzike promoviše kroz različite medijske platforme realizacijom kreativnih zadataka, tj. transmedijskih projekata.