Muzika u digitalnom okruženju je izborni predmet na master akademskom naučnom stidijskom programu Primenjena istraživanja muzike.

Cilj ovog predmeta je da se kroz pregled teorije i prakse:

- sagledaju osnovni mehanizmi funkcionisanja muzike u digitalnom, savremenom okruženju – kako muzika nastaje, kako se distribuira i izvodi u digitalnom kontekstu;

- predstave najznačajnije promene koje je digitalno doba uslovilo u sferi muzičke industrije (u domenima stvaranja, snimanja, prodaje, promocije, autorskih prava) i, uopšte, u sferi izvođenja i slušanja muzike;

- steknu znanja primenjiva u osmišljavanju i realizaciji sopostvenih muzičkih projekata u savremenom digitalnom okruženju.

Ishod predmeta: student poznaje mehanizme funcionisanja muzike u digitalnom, savremenom okruženju i razume osnovne paradigme, načine kreiranja, izviđenja i slušanja muzike u digitalnom kontekstu.

Student poseduje veštinu da teorijsko znanje stečeno tokom ovog kursa primenjuje u cilju uspešnijeg kreiranja, distribuiranja i izvođenja sopstvene muzičke prakse u digitalnom kontekstu i posredstvom digitalnih medija.