Механика флуида М је изборни предмет на првој години Мастер академским студијама на Машинском факултету Универзитета у Београду.