Upoznavanje sa osnovnim postavkama projektovanja i građenja u visokogradnji. Savladavanje osnovnih tehnika i veština prezentacije objekata visokogradnje u arhitektonskim projektima.