Циљ предмета: Оспособљавање студената за полифони начин мишљења у оквиру барокног инструменталног стила, који се остварује кроз анализу примера из музичке литературе и самосталну израду композиција у датом стилском маниру.