Izborni predmet "Osnove rada u programu CUBASE" je uvodni kurs za korišćenje programa za muzičku produkciju CUBASE od proizvođača firme Steinberg.

Ovo je jedan u nizu takozvanih DAW (Digital Audio Workstation/Digitalna Audio Radna stanica) programa, koji su u upotrebi za profesionalno bavljenje muzikom, muzičkom produkcijom, usnimavanje muzike, editovanje i uklapanje sa drugim medijima.

Predavači na kursu su: dr um Dragana S. Jovanović i dr um Ivan Ilić.

Kurs je ponuđen studentima viših godina studija (III i IV) kao izborni predmet u II semestru školske godine.

Određeni nivo digitalne pismenosti i predznanja u korišćenju računara je poželjan.

Na kursu se ovladava praktičnim veštinama i znanjima iz oblasti MIDI, VST i Audio zvučnih izvora, manipulacije i editovanja ovih materijala i njihovih međusobnih uklapanja na bazičnom nivou.

Kroz praktične projekte i vežbe studenti će ovladati pomenutim tehnikama i biti u mogućnosti da samostalno postave svoje projekte i da prate realizaciju kompleksnijih projekata u profesionalnim uslovima uz upoznavanje sa jezikom digitalnih tehnologija u profesionalnom muzičkom okruženju.