Исход

Овладавање свим сегментима професионалних захтева неопходних за успешну и свеобухватну реализацију концертног наступа. Студенти стичу знања у области конципирања концертног програма, физичке и психичке припреме за музичко такмичење и концертни наступ, писања уметничке биографије, креирања дигиталног портфолиа, основа музичког предузетништва, стичу висок професионални ниво способности за реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата, имају дубоко разумевање практичних и теоријских студија и умеју да користе то знање у даљем уметничком развоју. Стичу способност иновативног размишљања, и самосталне реализације комплексних уметничких подухвата.

Циљ

Непосредан циљ предмета јесте овладавање вештинама неопходним за успешну реализацију концертне активности. Крајњи циљ јесте достизање високог професионалног нивоа концертантног музичара.