Sticanje metodičkih osnova nastave gudačkih instrumenata - neophodnih teorijskih znanja iz oblasti konstrukcije i razvoja gudačkih instrumenata i gudala, stvaralaštva, izvođaštva i literature za gudačke instrumente.