Pomoć i podrška

Kako se prijaviti na neki kurs?

 
Immagine Bojan Mitrovic
Odgovor: Kako se prijaviti na neki kurs?
di Bojan Mitrovic - domenica, 7 ottobre 2012, 21:11
 

Kako se moze dobiti pristupni kljuc za kurs?

Ako kurs zahteva šifru za prijavu, studenti je mogu dobiti od svojih predavača (nastavnika, profesora, asistenata, demonstratora...).

Koji je sistem prijavljivanja?

Sistem prijavljivanja je jednostavan. Studenti sami otvaraju svoje naloge i samostalno se upisuju na kurseve za koje su dobili šifre od svojih predavača ili na kurseve koji ne zahtevaju šifru za upis.