Pomoć i podrška

Kako obnoviti kurs u novoj školskoj godini

 
Foto van Radovan Mitričević
Odgovor: Kako obnoviti kurs u novoj školskoj godini
door Radovan Mitričević - vrijdag, 27 maart 2020, 21:56
 

Poštovana Dejana,

Pošaljite zahtev za otvaranje novog kursa za ovu školsku godinu.

Ukoliko  želite da materijale od prošlogodišnjeg kursa uvezete u novi, na stranici na kojoj popunjavate zahtev za pokretanje kursa postoji polje "Dodatne informacije koje će pomoći administratoru da proceni ovaj zahtev", i u njemu samo navedite iz kog kursa želite da Vam materijali budu uvezeni.