Novosti

Tribina "Prednosti i mane učenja u onlajn okruženju" - 22.12.2010 16:30

 
Miloš Bajčetić
Tribina "Prednosti i mane učenja u onlajn okruženju" - 22.12.2010 16:30
por Miloš Bajčetić - Domingo, 19 Dezembro 2010, 11:34
 

Povodom 11 godina od prvog onlajn kursa na Medicinskom fakultetu u Beogradu realizovanog školske1999/2000 godine i 6 godina od početka eLearning projekta „Reticulum“(na Moodle LMS platformi http://moodle.med.bg.ac.rs), u sredu 22. decembra 2010. u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta (dr Subotića 8) sa početkom u 16:30 biće održana tribina:

Prednost i mane učenja u onlajn okruženja

Reticulum 11

(„Face2Face vs. Face(2)Book“)

Na tribini, kao gosti, učestvuju:

  • dr Ana Pešikan, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Uža oblast interesovanja joj je psihologija učenja/obuke. Jedan je od koautora programa „Aktivno učenje“ (uz prof. Ivana Ivića i Slobodanku Antić). Program predstavlja teorijskui praktičnu inovaciju u podrucju unapređivanja kvaliteta nastave/učenja i od 1995. se razvija i primenjuje na različitim obrazovnim nivoima (osnovna i srednja škola, univerzitet, obuke različitih profila stručnjaka - lekara,farmaceuta, novinara).

  • dr Vera Pravica, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Katedra za mikrobiologiju iimunologiju. Razvila i vodila 6 poslediplomskih onlajn kurseva iz imunologijena University of Manchester od 2001-2005 koristeći WebCT.

  • dr Mirjana Devetaković, docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se informacionim tehnologijama u arhitekturi, posebno kulturom elektronske komunikacije. U domenu elektronskog obrazovanja ekstenzivno eksperimentiše od 1996. Najznačajniji projekat iz ove oblasti – „Virtuelna učionica“, 1999 zavreme NATO bombardovanja. Jedan od osnivača e-Learning portala Akademske mrezeSrbije, 2009.

  • mr Danijela Šćepanović, eLearning konsultant WUS Austria, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, jedan od autora dokumenta „Preporukeza razvoj eObrazovanja u Srbiji“ donetog 2005. godine. Moderator i jedan od koautora programa za obuka univerzitetskih nastavnika za eUčenje.

  • mr Živana Komlenov, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za matematikui informatiku, Katedra za računarske nauke), gde je i student treće godine doktorskih studija. U svom naučnom radu, već nekoliko godina bavi se elektronskim učenjem, trenutno ponajviše njegovim kolaborativnim aspektima i mogućnostima. Aktivno učestvuje u izradi univerzitetskih elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, administrira fakultetski sajt za podršku elektronskom učenju. Živana Komlenov, takođe, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje srpskih jezičkih paketa za Moodle LMS.

  • mr Nedeljko Ostojić, onlajn mentor DOBA fakulteta za primenje poslove i društvene studije, Maribor. Na osnovu ocena studenata proglašen za najboljeg mentora u školskoj 2009/10.godini. Ima višegodišnje iskustvo (od 1983) u primeni raznih aspekata e-studija. Istovremeno radi kao predavač na predmetima iz računarstva i informatike na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu. Predmet njegovog stručnog i istraživačkog rada je informatičko obrazovanje stručnjaka neinformatičkih i netehničkih profila. Posebno ga interesuju mogućnosti transfera iskustava iz onlajn u klasično okruženje kod visokoškolskogobrazovanja.

Domaćin tribine je Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta (Institut za histologiju i embriologiu „Aleksandar Đ. Kostić“), autor i moderator Retikuluma.