Novosti

Treća grupa za obuku za korišćenje MOODLE eLearning sistema

 
Nutzerbild von Slavko Gajin
Treća grupa za obuku za korišćenje MOODLE eLearning sistema
von Slavko Gajin - Freitag, 4. Juni 2010, 23:16
 
Od do sada prijavljenih kandidata, formirana je treća grupa za obuku za moodle eLearning sistema za nastavnike i saradnike na fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Vreme održavanja: 7. jun 2010, 9.00 - 14.00
Mesto održavanja: RCUB - Računski centar Univerziteta u Beogradu, Kumanovska bb
Realizacija: dr Mirjana Devetaković, Bojan Mitrović, dr Slavko Gajin
Naziv kursa: Obuka za korišćenje MOODLE eLearning sistem

NAPOMENA: grupa je popunjena, a prijavljivanja za naredne grupe se sprovodi na emali: helpdesk@rcub.bg.ac.rs ili tel. 011.3031258