Kurs Projektovanje softvera na Elektrotehničkom fakultetu je obavezan na trećoj godini studija za odsek SI i izborni na četvrtoj godini studija za odsek IR, kao i master studije.

Predmetni nastavnici i saradnici na kursu:

  • dr Igor Tartalja, v. prof
  • Predrag Obradović, asistent
  • Milica Despotović, saradnik u nastavi