Kurs Objektno orijentisano programiranje 1 na Elektrotehničkom fakultetu je obavezan na drugoj godini studija za odseke IR i SI, a izborni za odseke OS, OT i OG. Šifre predmeta su 13E112OO1 (IR, OS, OT, OG) i 13S112OO1 (SI).

Predmetni nastavnici i saradnici na kursu:

  • dr Igor Tartalja, v. prof
  • dr Dragan Milićev, r. prof
  • Vladimir Jocović, asistent
  • Uroš Radenković, asistent
  • Marko Mićović, asistent
  • Kristijan Žiža, asistent
  • Adrian Milaković, asistent