Предмет: Рачунарске мреже 2 - 2020/2021

Наставник: доц др Павле Вулетић, pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs

Асистенти:  мр Кристијан Жижа, ziza@etf.bg.ac.rs

Садржај предмета: Увод у рад на рутерима, Архитектура Интернета, BGP протокол, управљање рачунарским мрежама, SNMP, виртуелне приватне мреже, MPLS, IPsec, SSL, IP мобилност, QoS, multicast, NAT Traversal технике, протоколи за аудио и видео комуникацију.