Fizičkohemijska merenja i ograničenja. Eksperimentalni podaci i njihova raspodela. Opšta metoda najmanjih kvadrata. Nesigurnost metode. Numeričke operacije: integracija, diferencijacija. Furijeove i Laplasove transformacije, konvolucije, dekonvolucije. Numeričke metode za rešavanje diferencijalnih jednačina.