• naziv predmeta: Fizika i merenja
  • nivo studija: OAS
  • status predmeta: obavezni
  • studijski program: Mašinsko inženjerstvo
  • semestar: 1.
  • ESPB: 6
Kurs je namenjen petoj i drugoj smeni školske 2020./2021. godine, na studijskom programu MI