Hemijska kinetika je obavezni predmet na 3. godini osnovnih studija.

Cilj predmeta: Razumevanje vremenskih tokova hemijskih reakcija, teorijskih osnova hemijskih promena i zakona koji opisuju brzinu odvijanja složenih hemijskih procesa.

Ishod predmeta: Po završetku kursa studenti su osposobljeni da:

  • Predstave vremenske tokove elementarnih i složenih hemijskih reakcija, homogenih, heterogenih i enzimski katalisanih reakcija i da obrazlože hemijske promene uslovljene energetskim faktorima 
  •  Upotrebe metode određivanja kinetičkih parametara i izvedu jednostavne kinetičke eksperimente primenom fizičkohemijskih metoda
  •  Primene znanja iz matematike, fizike, hemijske termodinamike, statističke termodinamike i elektrohemije na kinetiku hemijskih reakcija