Koncept i vidovi održavanja puteva. Snimanje stanja kolovoznih konstrukcija. Snimanje stanja funkcionalnih karakteristika površine kolovoza – metode PCI, SHRP-LTPP i HDM-4. Snimanje ravnosti, makro i mikrohrapavosti zastora kolovozne konstrukcije. Snimanje stanja elemenata za odvodnjavanje. Oprema za snimanje, postupci i analiza stanja nosivosti fleksibilnih i krutih kolovoznih konstrukcija. Dimenzionisanje ojačanja metodom AASHTO 1993. Podela na homogene deonice metodom kumulativnih razlika. Koncept povratnog proračuna modula slojeva kolovoznih konstrukcija (Backcalculation).Tretmani redovnog i preventivnog održavanja kolovoznih konstrukcije. Rehabilitacije i rekonstrukcije. Reciklaža po toplom i hladnom postupku. Zimsko održavanje. Osnove sistema za upravlјanje održavanjem kolovoznih konstrukcija.

Organizacija održavanja. Baze za održavanje autoputeva. Organizacija održavanja državne putne mreže. Ugovaranje održavanjem. Tradicionalni ugovori na bazi utrošenih resursa. Ugovori za održavanje na bazi nivoa usluge (Performance-based road maintenance).