Računarska grafika je izborni kurs na 3. godini studijskog programa Softversko inženjerstvo, 4. godini modula Računarska tehnika i informatika, kao i na odgovarajućim modulima master studija. Šifre kursa: 13S113RG (za SI), 13E114RG (za RTI i master).