Kurs se održava kao podrška nastavi u okviru predmeta OTPORNOST MATERIJALA 2 na Građevinskom fakultetu.