Kurs se održava u sklopu nastave iz istoimenog predmeta na Građevinskom fakultetu.

Pri prijavljivanju na kurs obavezno koristiti studentsku adresu elektronske pošte ( onu koja se završava na "@student.grf.bg.ac.rs").