Kurs je namenjen studentima koji prate Predmet PRIMENA RAČUNARA U PROJEKTOVANJU KONSTRUKCIJA na Građevinskom Fakultetu.