Predmet na studijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.